لیست محصولات

خمیر سوسک کش امحا

مخصوص انواع سوسک ها___یک بسته
قیمت: 9700 تومان

قلم سوسک کش ( بکش بکش )

نابود کننده سوسک ، عقرب ، مورچه و حشرات موزی
قیمت: ۴۵۰۰ تومان